อาการของมะเร็งปอด

อาการของโรคมะเร็งปอด สาเหตุ การป้องกันมะเร็งปอด

มะเร็งปอดส่วนมากจะไม่ค่อยแสดงอาการในระยะแรก แต่จะมีสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเกิดโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของมะเร็งมากขึ้น สามารถสังเกตได้จาก

 1. ไอเป็นเลือด
 2. ไอเรื้อรัง
 3. เจ็บหรือแน่นหน้าอก
 4. หายใจเร็ว เหนื่อย หอบ หรือหายใจลำบาก
 5. ปวดหรือเจ็บเมื่อหายใจหรือไอ
 6. เบื่ออาหาร
 7. น้ำหนักลดลงโดยไม่มีสาเหตุ
 8. แขน ขา อ่อนแรง
 9. ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะ และอุจจาระได้

สาเหตุของมะเร็งปอด

 • การสูบบุหรี่ สารในบุหรี่ประกอบไปด้วยสารพิษที่เป็นอันตราย และยังมีสารก่อมะเร็งมากกว่า 60 ชนิด สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้เป็นอย่างสูง
 • การสูดดมควันบุหรี่ จากคนรอบข้างหรือที่สาธารณะ ถึงเราไม่ได้สูบบุหรี่ แต่การที่เราได้รับควันบุหรี่จากคนรอบข้างที่สูบสามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดมะเร็งปอดได้เป็น 2 เท่า ของคนที่สูบบุหรี่ เพราะเรารับควันบุหรี่ที่มีสารก่อมะเร็งได้โดยวิธีเดียวกัน
 • ปอดติดเชื้อ เนื้อเยื่อปอดที่มีการติดเชื้อหรือถูกทำลายจากโรคต่าง ๆ เช่น วัณโรค ที่เสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกในเนื้อเยื่อปอด เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดมะเร็งปอด
 • การได้รับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ก่อให้เกิดมะเร็งเช่นกัน เช่น ควันไหม้จากการเผาขยะ ควันจากโรงงาน เป็นต้น
  การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ก็สามารถเป็นได้เช่นกัน

วิธีป้องกัน

 • การเลิกสูบหรี่ เพราะบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปอด รวมไปถึงยาสูบทุกชนิดที่มีสารก่อให้เกิดมะเร็ง ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค
 • การหลีกเลี่ยงจากควันบุหรี่ ถ้าไปในที่สาธารณะควรใส่ Mask ปิดปาก เพื่อป้องกันสารจากควันบุหรี่ หรือถ้าอยู่บ้านเมื่อเห็นคนในบ้านกำลังสูบบุหรี่ควรเดินหนีออกมาจากตรงนั้นเพื่อไม่ให้เราได้รับจากควันบุหรี่
  หลีกเลี่ยงการได้รับมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 • การเลือกรับประทานอาหารหรือผักและผลไม้ และอาหารที่มีวตามินซี วิตามินอี หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การดื่มสุรา อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดได้
 • การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อาจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอด