เหตุผลที่ ไก่ชน ผสมสายพันธุ์ได้รับความนิยม

 

ทุกวันนี้ชาว ไก่ชน พัฒนาสายพันธุ์ไก่เพื่อให้มีลักษณะไก่เก่งตรงกับความต้องการมากขึ้น มีการผสมถึง 3 แบบคือการผสมตระกูลเดียวกันแบบไลน์บรีด, การผสมข้ามตระกูลแบบเอาท์ครอส และการผสมครอสบรีดซึ่งอย่างหลังสุดหมายถึงข้ามสายพันธุ์ ยกตัวอย่างง่าย ๆ คือไก่พม่าต่างสายพันธุ์ผสมกันเป็นที่นิยมมาก ช่วยให้ได้สายเลือดใหม่ที่มีรูปร่างและลีลาการชนที่สมบูรณ์แบบที่สุด จะเห็นได้ว่าไก่พม่าที่ผสมข้ามสายพันธุ์จะลดจุดด้อยในเรื่องขนาดตัวเล็กและน้ำหนักเบา การผสมสายเลือดให้ดีจะได้ไก่ชนพม่าที่ตัวโตขึ้นและยังคงมีลีลาดุเด็ดตีแม่นและตีไวเหมือนเดิม

เหตุผลชาวไก่ชนทุกวันนี้ยังคงนิยมผสมข้ามสายพันธุ์เป็นเพราะเห็นความสำเร็จมาอย่างยาวนาน นำความรู้ในอดีตมาประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่นิ่งทำให้ลูกหลานที่ออกมามีลักษณะเด่นถอดแบบมาเหมือนเดิม ไก่ลูกผสมพม่ามีการผสมหลายสายเลือด เช่น ไก่พม่าแท้ผสมบราซิล จะเน้นคุณสมบัติเด่นของไก่พม่าเป็นหลักและสัดส่วนของไก่สายพันธุ์บราซิลที่มีขนาดตัวโตกว่า น้ำหนักเกือบ 3 กิโลกรัมซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับไก่ไทย ถ้าเป็นสายพันธุ์ไก่พม่าผสมไทย จะเน้นสายเลือดไก่ไทยเด่นกว่า เพราะเป็นไก่ที่มีเชิงชนและลีลาเร้าใจกว่า ขนาดตัวระดับกลางเหมาะที่จะไปหาคู่ชนได้ง่าย ถ้าเป็นเจ้าของ ไก่ชน ก็จะมีโอกาสสร้างรายได้มากขึ้นด้วย

การจับคู่ผสมสายพันธุ์อาจไม่ใช่เรื่องทำได้ง่าย เพราะไม่แน่ชัดว่าลูกที่ออกมาจะมีรูปร่างและนิสัยใจคออย่างไร สัดส่วนและน้ำหนักอาจเห็นได้จากภายนอกซึ่งมีพัฒนาการความเติบโตให้คอยบันทึกไว้เป็นระยะ แต่คุณภาพและลีลาเชิงชนจะต้องผ่านการฝึกฝนซึ่งต้องใช้เวลาและการสังเกตไก่หลายตัว ทำประวัติของไก่แต่ละรุ่นให้ได้สถิติที่แม่นยำ จิตใจนักสู้ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องผ่านสายตาของพี่เลี้ยงที่มีความรู้และประสบการณ์มาอย่างโชกโชน ผู้เพาะพันธุ์ที่มีความชำนาญบางคนจับไก่ 3 สายพันธุ์มาผสมกันและได้สัดส่วนแต่ละสายพันธุ์ได้อย่างที่ต้องการ

ผู้ที่สนใจจะเพาะเลี้ยงและผสมสายพันธุ์ ไก่ชน สิ่งแรกคือแสวงหาความรู้ มีเงินทุน และมีเวลา ถ้ามีเงินทุนมากพอจะมีสายป่านยาวทำให้เลือกผสมระหว่างสายพันธุ์ได้ไก่ชนที่ดีกว่าเดิมและตรงกับความต้องการด้วย เช่น ไก่พม่ามีสัดส่วนดีคล้ายกับไก่ไทย ถ้าผสมกับไก่ไซ่ง่อนต้องระวังเรื่องตัวสูงขายาว ควรเน้นตัวเตี้ยล่ำมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ อีกสิ่งสำคัญคือสายเลือดนิ่ง ลักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่เปลี่ยนแปลง อย่างน้อยก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์ที่ลูกหลานจะออกมาคล้ายกับรุ่นต้นฉบับ 80%-90% เป็นอย่างน้อย ถ้ายังไม่ได้ตรงตามต้องการ ควรพยายามผสมพันธุ์ข้ามสายเลือดต่อไปเพื่อให้ได้ไก่ชนที่เลือดนิ่งซึ่งจะเป็นที่นิยมแน่นอน